ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΠΟΡΟΙ - ΜΕΣΑ


Ο δήμος πρέπει να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο - τεχνικό πρόγραμμα με εκπόνηση μελετών- σχέδιο δράσης με έμφαση:

- αποκατάσταση των ζημιών δημοτικής, αγροτικής, συνοικιακής οδοποιίας.

- κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε δρόμους με ιδιαίτερη επικινδυνότητα σε κατολισθήσεις με προδιαγραφές ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές.

- κατασκευή έργων απορροής όμβριων υδάτων ειδικά σε πληγείσες περιοχές.

1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)

Διεκδίκηση για την συνολική αναβάθμιση του με πρόβλεψη δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και ενδιάμεση νησίδα ασφαλείας, με παράλληλους δρόμους και όλους τους απαιτούμενους κόμβους και παρακάμψεις και τους κάθετους άξονες.

Παλαιά Εθνική οδός

Ανάπλαση όλης της παλαιάς εθνικής οδού σε όλο το μήκος της στα όρια του δήμου μας.

Βελτίωση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων με τις αναγκαίες πεζοδρομήσεις, διαβάσεις, φωτισμούς και σημάνσεις. Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στον Πλατανιά.

Επαρχιακό δίκτυο

- Kατασκευή νέας γέφυρας στον Αλικιανό και η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη.

- Βελτίωση δρόμων Ταυρωνίτη - Συρίλι - Ντερές - Παπαδιανά - Νέα Ρούματα και ο δρόμος Επισκοπή - Ζυμβραγού/Δελιανά - Κακόπετρο, Μεσονήσι-Άστρικας.

- Συντήρηση του επαρχιακού δρόμου Ακρωτηρίου Σπάθας μέχρι τις Μένιες.

- Νέες χαράξεις διασύνδεσης οικισμών.

Αγροτοκτηνοτροφική οδοποιία

Δεσμευόμαστε να οργανώσουμε ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα τακτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης της αγροτοκτηνοτροφικής οδοποιίας με ισοκατανομή, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

2. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ

- Προετοιμασία του φράγματος Ντερέ-Σεμπρωνιώτη με την συμπλήρωση και επικαιροποίηση των μελετών από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε το έργο να είναι ώριμο στο άμεσο μέλλον όταν θα υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης και κατασκευής του.

- Άμεση προώθηση του σχεδίου αναρρύθμισης των πηγών Αγιάς από τον ΟΑΚ και προσθήκη νέων υδρογεωτρήσεων στο σύστημα.

- Κατασκευή κεντρικού υδρευτικού αγωγού από Μυλωνιανά μέχρι Κολυμπάρι για την τροφοδοσία με το καθαρό νερό των υδρογεωτρήσεων Μυλωνιανών, όλων των δεξαμενών ύδρευσης της βόρειας περιοχής του Δήμου Πλατάνια. Αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού των Λεχαινών.

- Απαίτηση ομαλοποίησης του φράγματος Βαλσαμιώτη, σύνδεση με το διαχωρισμένο αρδευτικό σύστημα του ΟΑΚ και δια μέσου του ΤΟΕΒ Αγιυάς Κολυμβαρίου κάλυψη των αναγκών όλης της περιοχής.

- Εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την μείωση των τελών σε κοινωνικά και οικονομικά αδύναμες ομάδες.

Η ΔΕΥΑΒΑ έχει πρωταρχικό ρόλο στην ανάδειξη και υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Για τον λόγο αυτό, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της, να οργανώσουμε την επιχείρηση, να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά της, να εξοικονομήσουμε σημαντικούς πόρους οι οποίοι απωλέσθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια και να εκπονήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση. Ειδικά για την αποχέτευση θεωρούμε απαραίτητη την επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και του δικτύου αποχέτευσης σε παραποτάμιες περιοχές προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον.

Αξιοποίηση της εκροής της ΕΕΛ με διακριτό δίκτυο άρδευσης.

Δραστική αντιμετώπιση του ζητήματος των οσμών κατά μήκος της ΠΕΟ. Αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος με συγκομποστοποίηση κλαδιών για την παραγωγή φυτοχώματος.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Δυνατότητα ανάπτυξης έργων ΑΠΕ προς όφελος των δήμων και των δημοτών

- Ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να γίνει στη βάση ενός χωροταξικού σχεδιασμού.

- Εξαίρεση των προστατευόμενων περιοχών από τα έργα ΑΠΕ.

- Απαίτηση για αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακύ καθεστώς των δασικών εκτάσεων με τη σύνταξη των δασικών χαρτών με σεβασμό στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

- Είμαστε αντίθετοι στην υπερσυγκέντρωση αιολικών πάρκων στο Δήμο μας.

- Σύσταση ενεργειακής κοινότητας για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα με στόχο:

Α. Εκπόνηση μελέτης για υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ενέργειας.

Β. Εκπόνηση μελέτης για φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτήρια και σχολεία.

Γ. Εκπόνηση μελέτης για ανακύκλωση βιομάζας σε πέλετ.

Με τα παραπάνω ο δήμος μπορεί να αναπτύξει δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

-Είμαστε θετικοί και θα προωθήσουμε όλες τις μελέτες σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αφορά παρεμβάσεις για αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας.

-Είμαστε θετικοί στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.