ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 


Με τις παρούσες συνθήκες, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη μιας ικανής, ισχυρής, μαχητικής, αποτελεσματικής και κοινωνικά ευαίσθητης Δημοτικής Αρχής

που:

- στο κέντρο της πολιτικής της θα είναι ο άνθρωπος, οι τοπικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον,

- θα σταθεί αλληλέγγυα στους δοκιμαζόμενους πολίτες, σύμμαχος με τη κοινωνία και τις συλλογικές δημιουργικές πρωτοβουλίες της, δίπλα στα μικρά και μεγάλα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων του τόπου μας

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Δήμου Πλατανιά "Νέα Εποχή",

Δεσμεύεται: να συνεγείρει τις δημιουργικές δυνατότητες των πολιτών και των φορέων της περιοχής, και αγωνιστεί για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του.

Δεσμεύεται: να σταθεί ανυποχώρητη στη διεκδίκηση από τους αρμόδιους κρατικούς, κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς των αναγκαίων αναπτυξιακών πόρων, για το σύνολο του Δήμου. Να εργαστεί σκληρά για να προετοιμάσει τα κατάλληλα σχέδια και έργα και να διεκδικήσει την ένταξή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δεσμεύεται: να διαχειριστεί τις δημοτικές υποθέσεις με γνώμονα, την αξιοκρατία και την ανεξαρτησία. Να υπηρετεί το συνολικό και συλλογικό συμφέρον χωρίς διαχωρισμούς, αλλότριους σκοπούς κι επιδιώξεις.

Δεσμεύεται: να επιδιώξει την ανάπτυξη και την απασχόληση, με ιδιαίτερη προσοχή στις υποβαθμισμένες περιοχές και στις κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού.

Δεσμεύεται: να αλλάξει την οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Δεσμεύεται: να αξιοποιήσει την δημοτική περιουσία προς όφελος της κοινωνίας και των δημοτών.


Οραματιζόμαστε έναν ισχυρό  Μαχητικό Αποτελεσματικό Δήμο.