ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός

Ο χωροταξικός και στην συνέχεια πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολο του Δήμου και ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις οικιστικής αναρχίας και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης όπως και για να μπορεί να γίνει ανάπλαση των περιοχών και να προστατευτεί το περιβάλλον της περιοχής.

Θα διεκδικήσομε:

- από το ΥΠΕΚΆ να εκπονηθούν μελέτες ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης) σύμφωνα με τις ανάγκες των περιοχών.

- Μετά την έγκριση των ΣΧΟΟΑΠ θα εκπονηθούν πολεοδομικές μελέτες στους υπόλοιπους κεντρικούς οικισμούς του Δήμου.

- Τροποποίησηση του υπάρχοντος ΣΧΟΟΑΠ με γνώμονα τις ανάγκες ανάπτυξης της κάθε περιοχής.

- Εκπόνηση μελετών πράξεων εφαρμογής στα πολεοδομικά σχέδια του Μάλεμε και Γερανίου

- Επανέγκριση του καταργημένου ΣΧΟΟΑΠ Κοντομαρίου

Β. Φυσικό περιβάλλον

Έχοντας την πεποίθηση, ότι το φυσικό περιβάλλον είναι το ισχυρό όπλο του Δήμου Πλατανιά και αποτελεί πηγή και κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξή του, πιστεύομε ότι η προστασία του προέχει κάθε άλλου στόχου.

Ο Δήμος Πλατανιά περιλαμβάνει 4 προστατευόμενες περιοχές: τα Λευκά Όρη και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, την Χερσόνησο Ροδωπού και την παραλία Κολυμπάρι - Γεράνι, όπως και την εκβολή Κερίτη - Κοιλάδα Φασά. Από αυτές μόνον ο Εθνικός Δρυμός έχει ολοκληρωμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και ορισμένο Φορέα Διαχείρισης. Στις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές πρέπει να εκπονηθούν οι αντίστοιχες ΕΠΜ.

Οι απειλές και οι πιέσεις στην παράκτια προστατευόμενη περιοχή οφείλονται στην χωροταξική αναρχία και στην οικιστική πίεση. Είναι επείγουσα η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα ο περιβαλλοντικός και χωροταξικός σχεδιασμός (ΕΠΜ, ΣΧΟΟΑΠ) στην παράκτια προστατευόμενη περιοχή και να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη της διαχείρισής της.

Ο Εθνικός δρυμός Σαμαριάς είναι από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Θεωρούμε επιβεβλημένο, να αντιμετωπιστούν κατ' αρχή σε θεσμικό επίπεδο τα θέματα των αρμοδιοτήτων, του προσωπικού και των πόρων λειτουργίας του Φορέα. Πιο συγκεκριμένα πρέπει ν' αποδίδεται το σύνολο των εσόδων του φαραγγιού στο Φορέα Διαχείρισης όπως και να εξασφαλιστεί η αναγκαία πρόσθετη επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο. Να προσλαμβάνεται έγκαιρα ικανή δύναμη εποχικού προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας του φαραγγιού και των επισκεπτών του.

Γ. Η διάβρωση των ακτών

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση της διάβρωσης των ακτών και ο κίνδυνος που συνεπάγεται για τον σημαντικότερο φυσικό πόρο πάνω στον οποίο στηρίζεται και η τουριστική δραστηριότητα. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά απαιτείται συνολική μελέτη και εφαρμογή της για όλο τον κόλπο των Χανίων και η υλοποίηση των σχετικών έργων που θα υποδειχθούν.

Δ. Αντιπλημμυρικά έργα-Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Ο δήμος μας αποτέλεσε πεδίο φυσικών καταστροφών οι οποίες ανέδειξαν την απραξία όλων των προηγούμενων ετών στον τομέα της πρόληψης. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να οργανώσουμε την τον τομέα της πολιτικής προστασίας του δήμου ο οποίος αυτή την στιγμή δεν λειτουργεί. Παράλληλα θα εκπονήσουμε τα αναγκαία σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πλυμμήρες, σεισμοί, τσουνάμι κ.λπ). Θα διεκδικήσουμε την κατασκευή όλων των αναγκαίων αντιπλημμυρικών προστατευτικών έργων και τον τακτικό καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Δήμου.

Στον τομέα της πυροπροστασίας θα οργανώσουμε σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, Πυροφυλάκια ειδικά τους θερινούς μήνες για την έγκαιρη πρόληψη της πυρκαγιάς και θα οργανώσουμε περιπολίες πυροσβεστικών μέσων με εθελοντές.

Ε. Απορρίμματα

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανιών διαθέτει την πιο σύγχρονη διαχείριση στερεών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η ΔΕΔΙΣΑ με υπευθυνότητα και συνέπεια παρέλαβε και λειτουργεί το εργοστάσιο ανακύκλωσης όπως και ανέπτυξε τα δικά της προγράμματα αποκομιδής, διαλογής στην πηγή, συλλογής και διάθεσης ειδικών κατηγοριών αποβλήτων.

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμως ότι οι περιοχές μας είναι όλες καθαρές. Το γεγονός ό,τι σε κάθε τουριστική περίοδο οι ξένοι επισκέπτες μας αποκομίζουν αρνητικές εντυπώσεις για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, -σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών-, φανερώνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη βάση και ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα από το Δήμο για να νοικοκυρέψει ο τόπος μας.

Ιεραρχούμε πιο ψηλά στους στόχους μας το ζήτημα της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος και δεσμευόμαστε:

- Να αναδείξουμε το Δήμο μας σ' ένα από τους καθαρότερους στην Ελλάδα.

- Να εξαλείψουμε τις διάσπαρτες μικροεστίες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στο σύνολο του Δήμου. Να θέσουμε τέρμα στις κρυφές χωματερές.

- Να συντάξουμε και να εφαρμόσουμε ένα σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας.

- Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων σχετικά με την διαλογή στην πηγή, τα πράσινα σημεία και την κυκλική οικονομία.

- Να εκσυγχρονίσουμε το σύστημα μηχανικής αποκομιδής με την προμήθεια νέου εξοπλισμού και αυτεπιστασία.

- Να οργανώσουμε τις αναγκαίες υποδομές για επαρκή και ολοκληρωμένη μηχανική καθαριότητα στις παραλίες.

- Να οργανώσουμε το τομέα της σάρωσης με την προμήθεια μικρών και μεγάλων σαρώθρων.

- Να οργανώσουμε διακριτή υπηρεσία συλλογής ογκωδών αντικειμένων με πρόγραμμα για κάθε δημοτική ενότητα.

Σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ):

- Να αναπτύξουμε σ' όλο το Δήμο και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, την ανακύκλωση και το δίκτυο διαλογής στην πηγή.

- Να προωθήσουμε την εναλλακτική διαχείριση ειδικών αποβλήτων, όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κτλ.

- Να προωθήσουμε την οικιακή κομποστοποίηση.

- Και να υλοποιήσομε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων για την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.