Οικονομία 

1. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

- Ανάπτυξη τηςδιεύθυνσης αγροτικής - κτηνοτροφικής υπηρεσίας για την επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών στον χώρο παραγωγής.

- Οργάνωση συστήματος δακοκτονίας από μηδενική βάση σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψουμε την παραγωγή των αγροτών μας.

- Υποστήριξη και προώθηση μικρών, δυναμικών μονάδων οικιακής μεταποιητικής βιοτεχνίας.

- Επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων, την εκτέλεση νέων και βελτίωση των υπαρχόντων αρδευτικών έργων και την ορθολογική χρήση του υδάτινου δυναμικού.

- Πύκνωση και βελτίωση-συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα την αυτεπιστασία.

- Τομεακή διασύνδεση γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας - τουρισμού με οικονομικά κίνητρα.

- Διάθεση χώρου από τον δήμο για την δημιουργία εκθετηρίου αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

- Ανάδειξη και προώθηση της Κρητικής διατροφής με πιστοποίηση και έλεγχο από τον δήμο.

- Oυσιαστική υποστήριξη των ομάδων παραγωγών και των ομάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων.

- Aνάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών.

- Στήριξη της ορεινής αιγοπροβατοτροφίας.

- Συμβολή στον εκσυγχρονισμό της αλιευτικής υποδομής και την αξιοποίηση αλιευτικών καταφυγίων.

- Προώθηση της μεταποίησης αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, της οικοτεχνίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής κάθε προϊόντος.

2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

- Η αξιοποίηση και αναβάθμιση των ξενώνων που διαχειρίζεται η επιχείρηση Δίκτυννα Α.Ε. και η εταιρία Ανάπτυξης Λάκκων Ομαλού.

- Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών, υποδομών μεταφορών.

- Προστασία, διαφύλαξη και η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

- Διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης με την δημιουργία νέων προορισμών και νέων τουριστικών προϊόντων. Προώθηση εναλλακτικού και ειδικού θεματικού τουρισμού.

- Στοχευμένη τουριστική προβολή, για διεύρυνση των επισκεπτών από άλλες χώρες με έμφαση στην ηλεκτρονική ενημέρωση και προβολή.

- Δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων σε παγκρήτιο επίπεδο που θα συμβάλουν στην προβολή του Δήμου και θα τον καθιστούν αξιόλογο πολιτιστικό κέντρο.

- Υποστήριξη διεθνών συνεδρίων σε συνεργασία με την ΟΑΚ.